Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 88 od 06.09.2017.)


  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 88/2017)
  • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 88/2017)
  • STATUT GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 88/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex