Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 87 od 28.09.2018.)


  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKU UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 87/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex