Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 84/2023 od 14.09.2023.)


  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 84/2023)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Niša", br. 84/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex