Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 83/2023 od 08.09.2023.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 83/2023)
  • ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 83/2023)
  • ODLUKA O DODELI POVELJE POČASNOG GRAĐANINA GRADSKE OPŠTINE PALILULA DRAGANU STOJKOVIĆU - PIKSIJU ("Sl. list grada Niša", br. 83/2023)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 83/2023)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Niša", br. 83/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex