Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 83 od 13.09.2018.)


  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Niša", br. 83/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 83/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex