Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 82 od 05.09.2018.)


  • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 82/2018)
  • ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA, NAGRAĐIVANJU UČENIKA I POMOĆI ZA LEČENJE NEPLODNOSTI ("Sl. list grada Niša", br. 82/2018)
  • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 82/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex