Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 81/2023 od 01.09.2023.)


  • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 81/2023)
  • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2022. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 81/2023)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 81/2023)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 81/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex