Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 81 od 04.09.2018.)


  • ODLUKA O USLOVIMA ZA DRŽANJE DOMAĆIH I EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 81/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNOG TELA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKATA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 81/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNOG TELA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Niša", br. 81/2018)
  • UPUTSTVO O RADU TREZORA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 81/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex