Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 79 od 21.08.2018.)


  • REŠENJE ("Sl. list grada Niša", br. 79/2018)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 79/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex