Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 74 od 13.07.2017.)


  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA NIŠKA BANJA U NAZIVU SPORTSKOG SAVEZA NIŠKE BANJE ("Sl. list grada Niša", br. 74/2017)
  • ODLUKA O ZADUŽIVANJU ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE ("Sl. list grada Niša", br. 74/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKA I SEKRETARA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE NIŠKA BANJA, I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I SEKRETARA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 74/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex