Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 65/2021 od 23.06.2021.)


  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONE U KOJOJ JE DOZVOLJENO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O USVAJANJU ETIČKOG KODEKSA FUNKCIONERA LOKALNE SAMOUPRAVE
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA POVREMENOG RADNOG TELA - SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA JAVNIH PREDUZEĆA, PROGRAMA RAZVOJA GRADA I PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex