Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 60/2022 od 24.06.2022.)


  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 60/2022)
  • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 60/2022)
  • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2021. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 60/2022)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA POVREMENOG RADNOG TELA - SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA JAVNIH PREDUZEĆA, PROGRAMA RAZVOJA GRADA I PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 60/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex