Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 56 od 18.06.2018.)


  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 56/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 56/2018)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SEOSKOG PODRUČJA ("Sl. list grada Niša", br. 56/2018)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU ("Sl. list grada Niša", br. 56/2018)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA KOMISIJE ZA EKOLOGIJU, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITU SPOMENIKA I RAZVOJ TURIZMA ("Sl. list grada Niša", br. 56/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SEOSKOG PODRUČJA ("Sl. list grada Niša", br. 56/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU ("Sl. list grada Niša", br. 56/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PRIVREDU I RAZVOJ ("Sl. list grada Niša", br. 56/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex