Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 54/2022 od 15.06.2022.)


  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 54/2022)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 54/2022)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA PERIOD 2022-2028. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 54/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex