Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 53 od 08.06.2018.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU "FONDACIJE SVETA CARICA JELENA" ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA U KANCELARIJI ZA MLADE ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA KOMUNALNA PITANJA I URBANU ESTETIKU ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA PREDLAGANJE KORISNIKA SREDSTAVA FONDA "SVETA PETKA" ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA KOMUNALNA PITANJA I URBANU ESTETIKU ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PREDLAGANJE KORISNIKA SREDSTAVA FONDA "SVETA PETKA" ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOORDINATORA U KANCELARIJI ZA MLADE ("Sl. list grada Niša", br. 53/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex