Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 51/2023 od 05.06.2023.)


  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 51/2023)
  • ODLUKA O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 51/2023)
  • KADROVSKI PLAN UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 51/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex