Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 50 od 05.06.2018.)


  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 50/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Niša", br. 50/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Niša", br. 50/2018)
  • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 50/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex