Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 5/2021 od 19.01.2021.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o izmenama rešenja o određivanju stalnih linija u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
  • Rešenje o izmenama rešenja o određivanju stalnih linija u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
  • Rešenje o izmenama rešenja o određivanju stajališta u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša
  • Odluka o ukidanju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Doljevac
  • Odluka o ukidanju vanredne situacije za celu teritoriju Grada Pirota

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex