Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 49/2023 od 31.05.2023.)


  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 49/2023)
  • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SOLARNO POSTROJENJE NA LOKALITETU "RAVNIŠTE 1" U SELU PONOR, GRAD PIROT ("Sl. list grada Niša", br. 49/2023
  • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SOLARNO POSTROJENJE NA LOKALITETU U SELU BASARA, GRAD PIROT ("Sl. list grada Niša", br. 49/2023

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex