Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 49 od 30.05.2018.)


  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA NIŠKA BANJA U NAZIVU KULTURNO-UMETNIČKOG DRUŠTVA NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 49/2018)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 49/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 49/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex