Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 47/2022 od 27.05.2022.)


  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 47/2022)
  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU RADI EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 47/2022)
  • IZMENU KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2022.GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 47/2022)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA NIŠKA BANJA U NAZIVU MOTO KLUBA ("Sl. list grada Niša", br. 47/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex