Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 46/2021 od 17.05.2021.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 46/2021)
  • ODLUKA O PRIHVATANJU REALIZACIJE PROJEKTA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI "ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA GRAĐEVINSKO TEHNIČKE ŠKOLE NEIMAR" ("Sl. list grada Niša", br. 46/2021)
  • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU RADNOG TELA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Niša", br. 46/2021)
  • REŠENJE O PRESTANKU JAVNE FUNKCIJE ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 46/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex