Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 42/2021 od 07.05.2021.)


  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE PALILULA, GRAD NIŠ, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINOM AERODROM, GRAD SKOPLJE, REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA ("Sl. list grada Niša", br. 42/2021)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA PERIOD 2021.-2023. ("Sl. list grada Niša", br. 42/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex