Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 40/2021 od 29.04.2021.)


  • UPUTSTVO RADU TREZORA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 40/2021)
  • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA I O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA ("Sl. list grada Niša", br. 40/2021)
  • PRAVILNIK O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA ("Sl. list grada Niša", br. 40/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex