Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 39/2022 od 06.05.2022.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 39/2022)
  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 39/2022)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA RAD MESNOM SAMOUPRAVOM ("Sl. list grada Niša", br. 39/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA RAD SA MESNOM SAMOUPRAVOM ("Sl. list grada Niša", br. 39/2022)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA RAD SA MESNOM SAMOUPRAVOM ("Sl. list grada Niša", br. 39/2022)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 39/2022)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNOG TELA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Niša", br. 39/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex