Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 38/2024 od 19.04.2024.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2024. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 38/2024)
  • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADSKE OPŠTINE PALILULA-NIŠ ZA PERIOD 2024.-2026. ("Sl. list grada Niša", br. 38/2024)
  • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Niša", br. 38/2024)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex