Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 38 od 09.05.2018.)


  • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 38/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE ZA MLADE GRADSKE OPŠTINE PALILULA SA AKCIONIM PLANOM 2018-2022. ("Sl. list grada Niša", br. 38/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Niša", br. 38/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Niša", br. 38/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Niša", br. 38/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Niša", br. 38/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex