Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 37/2024 od 18.04.2024.)


  • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2024. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 37/2024)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE SVETA PETKA ("Sl. list grada Niša", br. 37/2024)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE SVETA PETKA ("Sl. list grada Niša", br. 37/2024)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex