Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 35/2023 od 12.04.2023.)


  • ODLUKA O PRISTUPANJU KANCELARIJE ZA MLADE GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST NACIONALNOJ ASOCIJACIJI KANCELARIJA ZA MLADE ("Sl. list grada Niša", br. 35/2023)
  • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 35/2023

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex