Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 32/2021 od 19.04.2021.)


  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 32/2021)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 32/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex