Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 3/2023 od 03.01.2023.)


  • ZAKLJUČAK O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 3/2023)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KONKURSNE KOMISIJE ZA IZBOR NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 3/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex