Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 27 od 26.03.2018.)


  • LOKALNI AKCIONI PLAN ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMA U GRADSKOJ OPŠTINI PANTELEJ 2018-2020 ("Sl. list grada Niša", br. 27/2018)
  • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O KULTURNIM, SPORTSKIM I DRUGIM MANIFESTACIJAMA OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 27/2018)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 27/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex