Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 23/2024 od 13.03.2024.)


  • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA U GRADSKOJ OPŠTINI CRVENI KRST I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENIH STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. list grada Niša", br. 23/2024)
  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 23/2024)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex