Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 22/2023 od 16.03.2023.)


  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 22/2023)
  • IZMENA KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 22/2023
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA POVREMENOG RADNOG TELA - SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA JAVNIH PREDUZEĆA, PROGRAMA RAZVOJA GRADA I PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 22/2023
  • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA POVREMENOG RADNOG TELA - SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA JAVNIH PREDUZEĆA, PROGRAMA RAZVOJA GRADA I PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 22/2023
  • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 22/2023
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 22/2023

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex