Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 21/2022 od 03.03.2022.)


  • POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 21/2022)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 21/2022)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 21/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex