Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 21 od 27.03.2019.)


  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA PANTELEJ U NAZIVU SPORTSKOG SAVEZA PANTELEJA ("Sl. list grada Niša", br. 21/2019)
  • ODLUKA O POTRVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 21/2019)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 21/2019)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 21/2019)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 21/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex