Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 21 od 15.03.2018.)


 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA KOMUNALNA PITANJA I URBANU ESTETIKU ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA KULTURU I ISTORIJSKO NASLEĐE ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA RAD SA SAVETIMA GRAĐANA I GRAĐANSKE INICIJATIVE ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA SPORT I OBRAZOVANJE ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA TURIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA KOMUNALNA PITANJA I URBANU ESTETIKU ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA KULTURU I ISTORIJSKO NASLEĐE ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA RAD SA SAVETIMA GRAĐANA I GRAĐANSKE INICIJATIVE ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA SPORT I OBRAZOVANJE ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA TURIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Niša", br. 21/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex