Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 2/2021 od 11.01.2021.)


  • Odluka o konverziji potraživanja u udeo grada Pirota u kapitalu Privrednog društva "Simpo" a.d. Vranje po osnovu izvornih javnih prihoda
  • Odluka o izmeni odluke o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica, naknadama odbornika i članova radnih tela Skupštine grada Pirota
  • Odluka o realizaciji budžeta u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2021. godinu
  • Odluka o usvajanju Operativnog plana - druga faza Mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja Opštine Doljevac za 2020-2021. godinu
  • Odluka o proglašenju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Doljevac
  • Odluka o prihvatanju Projekta izvođenja projektne aktivnosti "Unapređenje kvaliteta pružanja ginekoloških usluga u Domu zdravlja Žitorađa"
  • Odluka o prihvatanju Projekta Doma zdravlja Žitorađa za izvođenje projektne aktivnosti "Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga za lica starija od 65 godina i lica sa posebnim potrebama"
  • Odluka o proglašenju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Žitorađa

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex