Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 19/2021 od 19.03.2021.)


  • ODLUKA ("Sl. list grada Niša", br. 19/2021)
  • ODLUKA O USVAJANJU ETIČKOG KODEKSA FUNKCIONERA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. list grada Niša", br. 19/2021)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 19/2021)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA POVREMENOG RADNOG TELA - SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA JAVNIH PREDUZEĆA, PROGRAMA RAZVOJA GRADA I PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 19/2021)
  • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU RADNOG TELA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Niša", br. 19/2021)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I JEDNAKE MOGUĆNOSTI ("Sl. list grada Niša", br. 19/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex