Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 17 od 15.03.2019.)


  • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ZA KORIŠĆENJE BIOMASE U ENERGETSKE SVRHE U GRADSKOJ OPŠTINI CRVENI KRST-NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 17/2019)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU RADNOG TELA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKATA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 17/2019)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU RADNOG TELA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Niša", br. 17/2019)
  • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 17/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex