Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 16/2022 od 22.02.2022.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 16/2022)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE I DINAMIKE UGRADNJE GREBANOG ASFALTA NA TERITORIJI GO PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 16/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex