Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 16/2021 od 09.03.2021.)


  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 16/2021)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE I DINAMIKE UGRADNJE GREBANOG ASFALTA NA TERITORIJI GO PALILULA ("Sl. list grada Niša", br. 16/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex