Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 16 od 14.03.2019.)


  • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 16/2019)
  • ODLUKA O USVAJANJU RAZVOJA STRATEGIJE PROMOCIJE TURIZMA U SRBIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA OPŠTINU MEDIJANA NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 16/2019)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 16/2019)
  • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI KOORDINATORA U KANCELARIJI ZA MLADE ("Sl. list grada Niša", br. 16/2019)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 16/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex