Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 137 od 26.12.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 137/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DRŽANJU I ZAŠTITI DOMAĆIH I EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 137/2017)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 137/2017)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 137/2017)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 137/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex