Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 129 od 15.12.2017.)


  • KADROVSKI PLAN ZA 2018. GODINU UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 129/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 129/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA MLADE I PRONATALITETNU POLITIKU ("Sl. list grada Niša", br. 129/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAD SA SAVETIMA GRAĐANA I GRAĐANSKE INICIJATIVE ("Sl. list grada Niša", br. 129/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPORT I OBRAZOVANJE ("Sl. list grada Niša", br. 129/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ("Sl. list grada Niša", br. 129/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex