Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 128 od 27.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 128/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 128/2018)
  • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PRIVREDU I RAZVOJ ("Sl. list grada Niša", br. 128/2018)
  • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 128/2018)
  • REŠENJE PRESTANKU MANDATA ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ ("Sl. list grada Niša", br. 128/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex