Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 123 od 21.12.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 123/2018)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU RADNOG TELA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKATA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 123/2018)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU RADNOG TELA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Niša", br. 123/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex