Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 122 od 28.11.2017.)


  • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 122/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST ("Sl. list grada Niša", br. 122/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex