Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 12/2024 od 12.02.2024.)


  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2024. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 12/2024)
  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 12/2024)
  • ODLUKA O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2024. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 12/2024)
  • IZMENE KADROVSKOG PLANA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2024. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 12/2024)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex