Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 119 od 17.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 119/2018)
  • KADROVSKI PLAN UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 119/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 119/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 119/2018)
  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 119/2018)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE "SVETA PETKA" ("Sl. list grada Niša", br. 119/2018)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA PITANJA I URBANU ESTETIKU ("Sl. list grada Niša", br. 119/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA KOMUNALNA PITANJA I URBANU ESTETIKU ("Sl. list grada Niša", br. 119/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANJA ("Sl. list grada Niša", br. 119/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MESNU SAMOUPRAVU ("Sl. list grada Niša", br. 119/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex